Scholenpanel: Buitenschoolse opvang

Per 1 augustus 2007 hebben alle scholen de resultaatsverplichting om aansluiting met buitenschoolse opvang (bso) te regelen. Omdat het van belang is inzicht te krijgen in de actuele situatie op de scholen, de meningen daarover en de mogelijke knelpunten, willen we u hierover een vragenlijst voorleggen.In de vragenlijst worden enkele (voornamelijk) gesloten vragen voorgelegd. De beantwoording zal u niet veel tijd kosten. Met de uitkomsten is de AVS in staat enerzijds de scholen gericht ondersteuning te bieden en anderzijds aan het ministerie duidelijk aan te geven welke uitvoeringsvoorwaarden noodzakelijk en gewenst zijn om tot een goede aansluiting te komen.De vragenlijst kon u in de periode van 30 augustus tot en met 12 september invullen. De vragenlijst is nu gesloten. AVS onderzoek BSO – Monitor school en BSO

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.