Dit onderzoek is beëindigd. De resultaten hiervan worden binnenkort op deze pagina gepubliceerdDe rol en positie van directeuren en bovenschools managers in het primair onderwijs is de laatste jaren aan een continue verandering onderhevig. De indruk is dat het takenpakket steeds zwaarder wordt, wat soms leuk en soms minder welkom is.De AVS wil graag onderzoeken of het salarisniveau van het management van het primair onderwijs nog wel past bij deze nieuwe taken en rollen. Daartoe zijn drie initiatieven ontplooid:- Discussie met leden op 20 locaties in Nederland over de rol, de competenties en het salarisniveau van schoolleiders en bovenschools managers,- Benchmarking door Alons en Partners moet in kaart brengen welk beloningsniveau bij vergelijkbare rollen en verantwoordelijkheden in andere sectoren binnen en buiten het onderwijs gebruikelijk is,- Scholenpanel enquête (online vragenlijst) waar alle schoolleiders en bovenschools managers hun mening kunnen geven.Met de uitkomsten van de drie trajecten zal de AVS een rapport opstellen waarbij we een serieuze discussie willen voeren met beleidsmakers en politici over de waarde van uw rol en de investeringen die nodig zijn om in de toekomst zeker te stellen dat management goed onderwijs blijft waarborgen. Met dit rapport in de hand kunnen wij de noodzaak van een betere positionering (salariëring, werkdruk en betere ondersteuning) van de schoolleiders hard maken.Meer informatieScholenpanel archief

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.