Scholenopdekaart.nl wordt website voor schoolvergelijkingen po en vo

Vanaf februari 2015 is scholenopdekaart.nl de website waar ouders en leerlingen scholen met elkaar kunnen vergelijken. De sites schoolkompas.nl en schoolvo.nl gaan daarin op.

Tot die datum is schoolkompas.nl de vergelijkingssite voor middelbare scholen. De informatie over alle middelbare scholen in Nederland op schoolvo.nl is in oktober 2014 overgezet op scholenopdekaart.nl. Op deze nieuwe site is ook de informatie van alle basisscholen te vinden. Met het samengaan van twee sectoren op scholenopdekaart.nl is de volgende stap om het vergelijken van scholen ook op deze website te integreren.
Op scholenopdekaart.nl kunnen bezoekers maximaal vijf scholen vergelijken op basis van dertien onderwerpen. Van tevredenheid leerlingen en ouders tot en met examenresultaten, veiligheid en profiel- en sectorkeuze. De website geeft ook een indruk van de school door foto’s en een profielomschrijving van de school.

Scholenopdekaart.nl is een website van de VO-raad en PO-Raad.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.