Scholenbouwprijs 2008 voor brede school De Matrix

Brede school De Matrix in Hardenberg won onlangs de Scholenbouwprijs 2008 in de categorie primair onderwijs.De school huisvest twee basisscholen, kinderopvang en zorgvoorzieningen en wordt daarnaast door verschillende organisaties gebruikt voor cursussen en vieringen. Rond het gestapelde centrale hart liggen vier vleugels. Het uitzicht vanaf het meersportenplein bovenop de gymzaal is prachtig, aldus de jury. Omdat het gebouw alleen voorkanten heeft, is het transparant en van alle zijden benaderbaar. De buitenruimte is onderdeel van het leerdomein. Het brede schoolplein is openbaar toegankelijk en wordt ingericht met vlindertuin, zandbak en skateplein. De kolomconstructie in de vier vleugels zorgt voor maximale flexibiliteit. De clustering van vijf lokalen met een gezamenlijke verwerkingsruimte werkt goed. In het gebouw is gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning toegepast. De Scholenbouwprijs wordt iedere twee jaar georganiseerd in opdracht van het ministerie van OCW. De genomineerde scholen zijn getoetst op verschillende aspecten van duurzaamheid, de vertaling van het onderwijskundig concept in het gebouw en beleving en sfeer. Winnaar in het voortgezet onderwijs werd vmbo-school Niekée in Roermond. De jury van de Scholenbouwprijs kende twee extra prijzen toe aan scholen die op een bijzondere manier hebben ingespeeld op de kwaliteiten in de omgeving, of onderdeel zijn van een samenhangende ruimtelijke en maatschappelijke opgave. Deze Omgevingsprijzen zijn gewonnen door De Vlinder in Ter Apel (po) en het Insula College in Dordrecht (vo).Meer informatie:www.scholenbouwprijs.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.