Scholen worden wettelijk verplicht om pesten tegen te gaan. Staatssecretaris Sander Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert presenteerden onlangs hun gezamenlijke plan van aanpak tegen pesten.

Door scholen te verplichten het pestprobleem aan te pakken met een bewezen effectieve methode kan de veiligheid op school gegarandeerd worden, stellen de staatssecretaris en de Kinderombudsman. Dekker: “We zien dat scholen, met de beste bedoelingen, vaak maar wat doen als het om pesten gaat. Er gaat veel energie verloren met pestaanpakken waarvan zeer de vraag is of ze nut hebben. Sommige scholen hebben helemaal geen aanpak. We kunnen pesten alleen tegengaan als we duidelijke keuzes durven maken, als we kiezen voor methoden die werken en als álle scholen hun verantwoordelijkheid nemen.” Een commissie onder leiding van het Nederlands Jeugdinstituut zal de criteria opstellen voor effectieve antipestmethoden.

School, ouders en leerlingen moeten één lijn trekken om pesten aan te kunnen pakken: intimiderend of uitsluitend gedrag wordt niet getolereerd, en als deze norm overtreden wordt, heeft dat consequenties. Ook de AVS benadrukt het belang van samenwerking tussen verschillende partijen om het probleem tegen te gaan, maar vindt dat de verantwoordelijkheid niet alleen binnen de schoolomgeving ligt. AVS-voorzitter Ton Duif: “Scholen worden wel terecht aangesproken op het terugdringen van pesten, maar scholen kunnen dit echt niet alleen. Veel pestgedrag vindt ook buiten school plaats, denk aan sportverenigingen, in de buurt, op feestjes. Effectief pesten aanpakken, kan alleen als de schoolomgeving, ouders en school samenwerken. Dat moet je ook lang volhouden, het verdwijnt echt niet zo maar. Verder vinden wij het noodzakelijk dat leraren en schoolleiders meer begrijpen van sociale media. De AVS geeft niet voor niets teamcursussen in het omgaan met sociale media.” Cyberpesten krijgt ook in het pestaanpakplan van de staatssecretaris en de Kinderombudsman extra aandacht.

Volgens Dekker en Dullaert spelen leerkrachten een cruciale rol bij het terugbrengen van pesten. Leerkrachten geven aan niet altijd goed zicht te hebben op wat er speelt tussen de leerlingen in hun klas en hoe ze ongewenst gedrag aan moeten pakken. De lerarenopleidingen gaan daarom meer aandacht besteden aan pesten. Voor de huidige leraren wordt een training ontwikkeld om hen bij te scholen.

Het pestaanpakplan van Dullaert en Dekker is te downloaden via de AVS-website.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Planloos is kansloos’

  • Cicero leest Covey