Scholen veelal veilig; misbruik sociale media nieuwe zorg

De meeste leerlingen en leerkrachten voelen zich veilig op school, maar tegelijk stellen sociale media scholen voor nieuwe uitdagingen. Naast kansen, kan misbruik ervan tot cyberpesten leiden. Dit soort gedrag loopt in de digitale wereld ook sneller uit de hand, blijkt uit de jaarlijkse brief over veiligheid in het onderwijs, die minister Van Bijsterveldt onlangs aan de Tweede Kamer stuurde.

De brief is gebaseerd op veiligheidsmonitoren in het primair- voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en op onderzoek van de onderwijsinspectie. Uit de onderzoeken blijkt dat 91 tot 94 procent van de leerlingen en personeelsleden op basisscholen en middelbare scholen zich veilig voelt. Het ministerie ondersteunt scholen bij het tegengaan van misbruik van sociale media, onder meer via het Centrum School en Veiligheid, Pestweb en Kennisnet. Dit jaar gaat OCW hier via deze bestaande kanalen extra aandacht aan besteden. In overleg met de sociale partners heeft Van Bijsterveldt verder besloten de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) effectiever in te zetten. Medewerkers hoeven straks alleen een VOG in te dienen bij een nieuwe dienstverband. Een VOG blijft zes maanden geldig en kan bij meerdere werkgevers ingezet worden. In de toekomst zullen ook stagiairs en nieuwe onderwijsbestuurders een VOG moeten kunnen overleggen. Dit laatste moet nog verder worden uitgewerkt. Daarnaast ligt momenteel een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat scholen verplicht om incidenten op uniforme wijze te registreren.
 

AVS-voorzitter Duif vindt het goed dat leerkrachten via sociale media – intensief – betrokken zijn bij het leven van hun leerlingen, maar ziet wel graag een richtlijn voor onderwijspersoneel. Dit zei hij eind mei op Radio 1 in het programma De Gids.fm (VARA). Duif ging daar in discussie over docenten die via sociale media contact hebben met leerlingen. Zo kunnen docenten zich via Facebook of Twitter met hun leerlingen ‘bemoeien’. Dat gaat van ‘beginnen ze wel op tijd met hun huiswerk’ en een persoonlijk gesprek over faalangst tot een online spreekuur voor een toets, het in de gaten houden van cyberpesten en privézaken. Zes op de tien scholieren vindt ook dat er regels moeten komen over wat docenten wel en niet op sociale media tegen hen mogen zeggen, vooral als het gaat om privézaken, blijkt uit onderzoek van Scholieren.com en het 1V Jongerenpanel.
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.