Scholen moeten sluiten, maar niet voor iedereen

Het kabinet heeft op 14 december in een persconferentie vergaande coronamaatregelen afgekondigd tot 18 januari. Grote delen van het land gaan op slot. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs sluiten vanaf 16 december en gaan weer over op online onderwijs. Kwetsbare leerlingen en leerlingen waarvan ouders werken in een vitaal beroep kunnen wel naar school. Datzelfde geldt ook voor leerlingen in examenklassen van het voortgezet onderwijs.  Op 15 december worden de maatregelen samen met het ministerie en onderwijspartners, waaronder de AVS, nader uitgewerkt. De AVS vraagt hiervoor leden om input middels een peiling. 

Binnen de kaders bepalen schoolleiders samen met hun teams welke kwetsbare leerlingen op school komen. De AVS heeft, onder meer op basis van een recente peiling onder schoolleiders, gepleit voor autonomie. Daar wordt nu op dit gebied invulling aan gegeven. “Schoolleiders hebben aangegeven invloed te willen hebben op het bepalen welke leerlingen er kwetsbaar zijn. Dit blijft ingewikkeld, maar ruimte voor maatwerk is nodig om onnodige extra onderwijsachterstanden en ongelijke kansen te voorkomen”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. Ook zijn er uitzonderingen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die examens moeten doen en bijvoorbeeld voor praktijkonderwijs PRO of VSO. 

Scholen kunnen vanaf woensdag starten met afstandsonderwijs, maar kunnen er ook voor kiezen om de periode tot de kerstvakantie te gebruiken om het afstandsonderwijs voor te bereiden. “Hoewel onderwijs een gecontroleerde omgeving is, waar de percentages besmettingen bij leerlingen en personeel nog altijd laag zijn, moeten scholen nu toch sluiten als onderdeel van een samenleving die op slot wordt gezet, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Het is belangrijk dat we het onderwijs aan leerlingen van ouders in cruciale beroepen en aan kwetsbare leerlingen opnieuw gaan verzorgen zoals we dit ook in het voorjaar hebben gedaan. Inmiddels hebben we daar ook ervaring mee, die kunnen we goed gebruiken.”  

Links