‘Scholen moeten beter ventileren’

ook gezondheidsraad adviseert: ‘Scholen moeten beter ventileren’Het binnenmilieu in klaslokalen laat op veel Nederlandse basisscholen te wensen over. Tijdens het stook- seizoen is het vaak bedompt en in de zomer is het erg warm. Veel scholen zouden daarom beter moeten ventileren, stelt de Onderwijsraad in een onlangs verschenen advies.Basisschoolleerlingen kunnen in hun klaslokalen worden blootgesteld aan fijnstof, ziektekiemen, allergenen, hoge temperatuur en geluid. Elk van deze factoren kan nadelige effecten hebben op de lichamelijke gezondheid of het cognitief functioneren. Goede ventilatie kan de blootstelling aan deze factoren verminderen. Op dit moment wordt de luchtverversing in de klas gemeten via het gehalte kooldioxide (CO2). Volgens de Gezondheidsraad is CO2 wel een goede indicator voor luchtverversing, maar slechts beperkt bruikbaar als maat voor de binnenluchtkwaliteit. In Nederlandse schoollokalen blijkt de gemiddelde CO2-concentratie rond de 2.000 ppm te liggen, terwijl die volgens het Bouwbesluit onder de 1.200 ppm zou moeten blijven. De CO2-waarde van 1.200 ppm hoeft volgens de Gezondheidsraad niet gewijzigd te worden, maar wel beter nagestreefd. CO2 in klaslokalen is op zich niet schadelijk, maar bij concentraties rond 1.200 ppm kan er wel geringe geurhinder zijn bij het binnengaan van de klas en kan een enkel gevoelig kind meer klachten krijgen. Boven de 1.500 ppm neemt die kans toe, maar het is onduidelijk in welke mate. Veel scholen moeten dus intensiever ventileren. Ventilatie kan echter bijeffecten hebben: tocht, geluidhinder of gezondheidsklachten door stof uit vuile toevoerfilters van ventilatiesystemen. Ook kan er door ventilatie vervuilde lucht van buiten in het lokaal worden gebracht. De Gezondheidsraad pleit daarom zowel voor schone ventilatielucht en goede ventilatievoorzieningen als voor voorlichting over een goed gebruik van die voorzieningen. Dit kan de overheid doen door eisen en praktijkrichtlijnen op te laten stellen voor ontwerp, installatie, gebruik en onderhoud van ventilatievoorzieningen op scholen. Daarnaast is een gezond binnenmilieu in scholen gediend bij emissie-eisen voor prikkelende stoffen uit bouw-, inrichtings- en lesmaterialen. Ook zijn richtlijnen gewenst voor de schoonmaak van klaslokalen.Meer informatie:www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/binnenluchtkwaliteit-basisscholen

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.