Scholen krijgen dit jaar meer tijd hun leerlingen kansrijk te adviseren: uiterlijk op 15 maart moeten de adviezen zijn vastgelegd. Scholen krijgen hierover deze week nog bericht van OCW/DUO, maar de informatie staat al online. Basisscholen hebben vorig jaar gehoor gegeven aan de oproep, ook van de AVS, om bij twijfel kwetsbare groep 8-leerlingen kansrijk te adviseren. Dit blijkt uit cijfers van DUO en onderzoek van de onderwijsinspectie.

Normaal gesproken moeten scholen voor 1 maart het schooladvies opnemen in het onderwijskundig rapport en meedelen aan de leerling en de ouders. Omdat veel leerlingen en leerkrachten de afgelopen periode in quarantaine zaten, is deze deadline aangepast. Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te stellen en te registreren, krijgen scholen tot 15 maart 2022 de tijd om het schooladvies op te nemen in het onderwijskundig rapport. Daarna moet het advies zo snel mogelijk uitgewisseld worden met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Ook is het belangrijk dat scholen de uitgestelde aanmelding goed afstemmen met de vo-scholen waar hun leerlingen naar uitstromen.

Uit het onderzoek van de inspectie komt naar voren dat 86 procent van de scholen bij twijfel de schooladviezen hoger lieten uitvallen. Een derde van deze groep zei dat dit jaar nog vaker te gaan doen dan ze voor de coronacrisis deden. Ook dit jaren zitten er nog veel leraren en leerlingen in quarantaine of thuis vanwege de coronacrisis. Bij een kleine groep scholen (ongeveer 10 procent) is te weinig sprake van advisering op basis van een optimistische inschatting van wat leerlingen kunnen bereiken.

Uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs over vijf schooljaren bleek eveneens dat rond driekwart van de leerlingen in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op het niveau zit dat door de basisschool is geadviseerd. Het schooladvies voorspelt de positie van de leerling na drie jaar voortgezet onderwijs iets beter dan de eindtoetsscore van de leerling. Ook blijkt dat in ons huidige stelsel het gemakkelijker is af te stromen naar een niveau dat bij de leerling past, dan op te stromen naar een niveau waarvoor je geen advies hebt gehad.

De website Scholen op de kaart geeft een beeld van de schooladviezen die leerlingen kregen en zijn deze te vergelijken met andere basisscholen.

Links

Gerelateerd nieuws