Scholen kunnen dit jaar een keuze maken uit zes verschillende eindtoetsen. Tussen 1 december en 1 februari moeten ze hun definitieve keuze bekendmaken. De eindtoetsen worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei 2017.

Het ministerie van OCW heeft onlangs drie nieuwe eindtoetsen goedgekeurd. Scholen kunnen dit schooljaar nu kiezen uit zes eindtoetsen:

Als een school voor 1 februari geen keuze maakt, wordt ervan uitgegaan dat de Centrale Eindtoets wordt afgenomen.
In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen.
 
 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders