Alle basisscholen moeten tussen 1 december en 31 januari kenbaar maken welke eindtoets zij in het voorjaar in groep 8 willen gebruiken.

Scholen kunnen kiezen uit de volgende eindtoetsen:

– De Centrale Eindtoets  van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid.
ROUTE 8, een digitale, adaptieve eindtoets van A-VISION.
– De IEP Eindtoets  van Bureau ICE.
– De Dia-eindtoets (https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/
– De AMN Eindtoets (https://www.amn.nl/onderwijs/po/eindtoets-po/)
 
Elke school kiest voor één toetsaanbieder, die op alle locaties van de school wordt aangeboden. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet voor dezelfde toets te kiezen.
 
Scholen kunnen zich voor een toets aanmelden via de betreffende site van die toetsaanbieder.

 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd