De basisscholen die experimenteren met flexibele onderwijstijden zijn elk op hun eigen manier vernieuwend bezig. Wel vraagt het van de scholen extra inzet in financieel en organisatorisch opzicht. Dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de tweede monitor ‘flexibilisering onderwijstijden’.

De twaalf basisscholen die meedoen aan het experiment van de ministers van OCW en SZW, proberen zomervakanties en onderwijstijden zo te organiseren zodat er een betere aansluiting ontstaat tussen werk-, school- en kinderopvangtijden. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen school en kinderopvangorganisaties nodig. De scholen innoveren met de integratie van onderwijs en opvang, met individuele leerlijnen en met de onderwijstijd. Het aantal weken dat scholen onderwijs aanbieden, varieert van 42 tot 52 weken per jaar. Sommige scholen kiezen voor het aanbieden van een vierdaagse schoolweek of flexibele begin- en eindtijd. Het lukt de scholen om minstens 940 uur onderwijstijd per leerling per jaar te geven. Wel geven de scholen aan dat er meer van ze wordt gevraagd in financieel en organisatorisch opzicht. Personeel en huisvesting moeten worden betaald als de school langer openblijft en er moet een groter beroep worden gedaan op de flexibiliteit van de leerkracht en ander personeel.

Verder blijkt uit de tweede monitoring dat de randvoorwaarden voor het onderwijs in orde zijn. De inspectie kan echter nog geen uitspraken doen over de effecten van het experiment op de kwaliteit van het onderwijs. Daarvoor bevinden de scholen zich nog te veel in de ontwikkelfase. Het experiment duurt tot 1 augustus 2014. Voor die tijd zal de inspectie de scholen nogmaals bezoeken om een oordeel te vellen over de onderwijskwaliteit. Daarna zal de staatssecretaris besluiten of hij met een voorstel komt om de regels rondom de onderwijstijd aan te passen.

5-gelijkedagenmodel
In de brief aan de Tweede Kamer maakt staatssecretaris Dekker ook melding van de 5-gelijkedagenmonitor. Uit de monitor blijkt dat veruit de meeste ouders tevreden zijn over het model. Leerkrachten zijn iets minder positief. Ze geven aan dat zij de extra tijd na schooltijd goed kunnen benutten, maar ervaren gedurende de dag een hogere werkdruk. Ook zijn ze ontevreden over hun pauze. Een aantal schoolleiders heeft aangegeven door het model problemen te ondervinden met de bekostiging van personeel, overblijf en buitenspeelmateriaal.

De brief van de staatssecretaris, de tweede monitor flexibele onderwijstijden en de 5-gelijkedagenmonitor zijn te downloaden via de AVS-website.

De AVS biedt ondersteuning op het gebied van flexibele onderwijstijd. Meer informatie over de cursus ‘Naar andere schooltijden, en dan?’: www.avs.nl/professionalisering.  Of bestel de AVS-publicatie over dit onderwerp: ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ via www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten.
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws