Scholen in Nederland nemen volop maatregelen tegen corona

Op ruim een kwart van de scholen zijn de afgelopen dagen leerlingen thuisgebleven vanwege het virus. Op 7 procent van de scholen bleven ook leraren thuis. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna 1200 schoolleiders.

Vrijwel alle directeuren van basisscholen in Nederland (99 procent) volgen de protocollen van onder andere RIVM en de GGD. Het merendeel van de scholen (83 procent) heeft maatregelen genomen tegen het Corona-virus, vooral door meer handen wassen (91 procent) en voorlichting naar ouders (87 procent). De helft van de scholen is gestopt met handen schudden en geeft ook voorlichting aan leerlingen, bijvoorbeeld over hoesten en niezen.

Maar liefst 23 procent van de schooldirecteuren denkt na over verdere maatregelen. De rest wacht eerst berichtgeving af. Vandaag komen onderwijsministers van Europese landen bij elkaar om te bespreken hoe ze tóch onderwijs kunnen blijven geven, ondanks dat sommige scholen worden gesloten.

Informatie rijksoverheid
Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben een informatiebrief geschreven aan diverse onderwijsorganisaties en -vakbonden, waaronder de AVS. Hierin gaan zij in op een aantal vragen, wijzen zij op beschikbare informatie en lichten zij de aanpak vanuit de Rijksoverheid toe. Naast diverse websites zijn er veelgestelde vragen en een poster met maatregelen tegen het coronavirus. Ook is het mogelijk te bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

In de media
In het AD wordt al melding gemaakt van scholen in Brabant die klassen naar huis sturen. Trouw meldt dat scholen nog geen voorzorgsmaatregelen hoeven te nemen volgens het RIVM. Maar op de achtergrond doen scholen juist van alles.

AVS Schoolleiderscongres
De AVS heeft vanwege het coronavirus haar jaarlijkse congres dat plaats zou vinden op 20 maart verplaatst naar het najaar. De exacte datum wordt volgende week bekendgemaakt. “Wij willen voorkomen dat via bezoekers van het AVS Schoolleiderscongres het virus kans krijgt zich verder te verspreiden naar met name de scholen in Nederland. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor ons groter dan het individuele en organisatiebelang”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

 

Links

Downloads