Scholen hebben ondanks coronacrisis aandacht voor sociale veiligheid

Week Tegen Pesten  – 21 tot en met 25 september 2020

Scholen hebben volop aandacht voor sociale veiligheid, ondanks de drukte rondom het naleven van alle coronamaatregelen. Er wordt veel gevraagd van scholen in het organiseren van het 1,5 meter- en online onderwijs. Toch ziet Stichting School & Veiligheid dat scholen aandacht schenken aan sociale veiligheid en het voorkomen van pesten. De belangstelling om mee te doen aan de Week Tegen Pesten – die School & Veiligheid jaarlijks organiseert – is dit jaar groot.

Scholen willen juist dit schooljaar een positieve start maken. Daarnaast is pesten op school nog altijd een probleem. Toen de scholen dicht gingen tijdens de Coronacrisis verschoof het naar online pesten. Dit blijkt uit cijfers van De Kindertelefoon, die in april en mei aanzienlijk meer gesprekken over online pesten registreerde.

Marijke van der Zalm, projectleider van de Week Tegen Pesten bij School & Veiligheid: “De normale manier van lesgeven en contact met elkaar was lange tijd niet mogelijk. Het belang van samenzijn, elkaar zien en erbij horen is voor iedereen voelbaar geweest. De wens om dit jaar positief te starten en er een fijn jaar van te maken is groot. Meedoen aan de Week Tegen Pesten is voor veel scholen een manier om dit te doen. Scholen bestelden massaal de Week Tegen Pesten-poster. De voorraad posters voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is inmiddels helemaal op.”

Online campagne en gratis lesmateriaal

Het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school staat in de Week Tegen Pesten (voor po, vo en mbo) centraal. Dit jaar is gekozen voor een online campagne onder het motto ‘Samen aan zet’. Op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram verschijnen wekelijks berichten die relevant zijn voor iedereen met een hart voor sociale veiligheid in de klas. Via korte filmpjes wordt kennis gedeeld en tips gegeven om onderwijsprofessionals te ondersteunen bij het werken aan een veilige en positieve sfeer in de klas. Op de campagnewebsite www.weektegenpesten.nl is gratis (les)materiaal te downloaden.

Samen aan zet

Bij het bepalen van het thema van de Week Tegen Pesten hield School & Veiligheid er rekening mee dat leerlingen en leraren elkaar vanwege Corona lange tijd niet hadden gezien. “Op afstand en via online onderwijs is het haast onmogelijk om tot een veilige groep te komen waarin een positieve sfeer heerst. De nadruk ligt daarom dit jaar op de normingsfase van de groepsdynamiek. We willen leraren stimuleren om het samen met de leerlingen te hebben over wat nodig is om een fijne groep te vormen. Hoe willen we met elkaar omgaan in de klas? Welke regels en afspraken horen daarbij? Leraren en leerlingen zijn daarin ‘samen aan zet’ ”, zegt Sylvia van Bragt, die als adviseur Pesten bij School & Veiligheid bij de organisatie van de week betrokken is.

Opening Week Tegen Pesten

De start van de Week Tegen Pesten ziet er dit jaar anders uit. Op maandag 21 september opent de week op brede basisschool de Vuurvogel in Helmond. Op deze school staat sociale veiligheid hoog in het vaandel. Daisy Mertens – Leraar van het jaar 2016 en verkozen tot een van de tien beste leerkrachten van de wereld – werkt op deze school. Leerlingen een veilig gevoel geven is voor haar ontzettend belangrijk (lees haar recente column op denieuweleraar.nu). Tijdens de opening laat het team van de Vuurvogel zien hoe zij op school samen zorgen voor een veilig en prettig leer- en werkklimaat.

Link