Scholen hebben moeite met realisatie functiemix leerkrachten

Sociale partners schieten te hulpGemiddeld 85 procent van de onderwijsmanagers weet niet hoe zij de functiemix en daarmee meer hogere functies en salarisschalen (promotie) voor leerkrachten gaan realiseren.Dit blijkt uit een panelonderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) over het convenant ‘LeerKracht’ en professionalisering van leerkrachten. In het convenant hebben de minister van OCW en de sociale partners in het primair en voorgezet onderwijs onder meer afgesproken om deze functiemix voor leerkrachten te realiseren.De functiemix gaat over de verdeling van leerkrachten over de salarisschalen. Op iedere school worden voor leerkrachten meer functies met hogere salarisschalen gecreëerd. Dat betekent dat scholen meer leerkrachten moeten laten doorstromen naar hogere functies of dat zij meer hoog gekwalificeerde leerkrachten aantrekken. De functiemix is een belangrijke maatregel uit het convenant om het leraarsberoep aantrekkelijker te maken. SBOdirecteur Freddy Weima: “De functiemix zal het leraarsberoep een stuk aantrekkelijker maken, meer carrièreperspectief bieden en het imago verhogen. In 2011 moet de mix in het primair en voortgezet onderwijs een realiteit zijn, maar veel scholen hebben nog geen idee hoe ze de functiemix vorm gaan geven. De sociale partners gaan ze daarbij ondersteunen.” Vooral het primair onderwijs (88,2 procent), het middelbaar beroepsonderwijs (76,4 procent) en het hoger beroepsonderwijs (79,3 procent) hebben nog geen ideeën over hoe zij de functiemix willen realiseren. De scholen die wel plannen hebben, noemen maatregelen als het opleiden tot senior docent, een andere beoordelingsystematiek, nieuwe promotiecriteria en sollicitatiemogelijkheden. Een beperkt aantal managers geeft aan dat de nieuwe functiemix al behaald is en dat er meer hogere leraarsfuncties zijn gekomen.Op functiemix.minocw.nl kunnen schoolbestuurders, MR-leden, directeuren en leerkrachten de ontwikkeling van de functiemix volgen en zichzelf vergelijken met andere scholen. De sociale partners hebben in het convenant Leerkracht afgesproken samen de scholen te ondersteunen bij het inrichten van de functiemix. Zij ontwikkelden hiervoor een handreiking.Meer informatie: www. onderwijsarbeidsmarkt.nl enfunctiemix.minocw.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.