Door de coronacrisis zijn meer kwetsbare leerlingen ‘ontdekt’, zegt ruim een kwart van de leraren en leerlingbegeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een landelijke enquête van het onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) en DUO-onderwijsonderzoek & Advies.

Door onderwijs op afstand tijdens de coronacrisis heeft 26 procent van de docenten meer zicht gekregen op kwetsbare leerlingen. Het gaat om gemiddeld drie leerlingen per school, in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is dat vier. Van de zorgcoördinatoren in het vo heeft 31 procent meer kwetsbare scholieren in beeld gekregen. In de vier grote steden gaat het volgens hen om gemiddeld elf leerlingen per school, in de rest van Nederland gemiddeld zeven leerlingen. Onder kwetsbare leerlingen vallen kinderen die naar het oordeel van de school of instanties (wijkteams, jeugdzorg, politie, Veilig Thuis) extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun houding op school of hun thuissituatie, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld.  

Jeugdhulp
Scholen zijn daarnaast niet tevreden over de samenwerking met instanties als Jeugdzorg, politie en wijkteams, zo blijkt uit de enquête. Ruim de helft van de leerkrachten op basisscholen (59 procent) en bijna de helft van de docenten op middelbare scholen (47 procent) is van mening dat die instanties de school veel beter moeten informeren over de leerlingen en/of hun gezinssituatie. Ook vindt de helft van de leerkrachten op de basisschool (52 procent), ruim een derde van de docenten op de middelbare school (35 procent) en ruim twee derde van de intern begeleiders (69 procent) en zorgcoördinatoren (72 procent) dat de school een belangrijkere rol moet krijgen in de ‘jeugdhulpketen’. 

De Monitor werd uitgezonden op maandag 1 juni om 22.15 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim