Scholen blijven open met aanvullende maatregelen

Mondkapje op school

Scholen blijven open, maar het onderwijs moet wel aanvullende maatregelen nemen om de kans op coronabesmettingen te verkleinen. Dat maakte demissionair minister-president Rutte vanavond bekend tijdens de persconferentie. Het openhouden van de school ligt in lijn met het OMT-advies en de AVS-peiling van afgelopen week.

Hoewel kinderen meestal niet erg ziek worden door het coronavirus, kunnen ze het wel overdragen op anderen. Ouders en docenten zijn daar steeds bezorgder over. Daarom worden er op alle scholen extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Zo wordt de zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ aangescherpt: ook leerlingen met milde neusverkoudheid moeten vanaf maandag thuisblijven en zich laten testen bij de GGD-teststraat. Leerlingen vanaf groep zes op basisscholen en middelbare scholieren moeten in de gang een mondkapje te dragen en er komen looproutes zodat beter afstand kan worden bewaard. Verder worden contacten tussen verschillende schoolklassen zoveel mogelijk vermeden en worden pauzes meer gespreid. Ook is het advies om leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school te laten komen.

Op advies van het Outbreak Management Team wordt daarnaast het zelftestadvies aangescherpt. Alle docenten en leerlingen vanaf groep zes moeten twee keer per week een zelftest gaan doen. Als die positief blijkt, moeten de leraar of leerling en de rest van zijn of haar gezin in quarantaine en zich laten testen bij de GGD. Dit advies geldt voor zowel gevaccineerden als ongevaccineerden.

De zelftesten worden via de school verspreid, maar dit zal naar verwachting wel even gaan duren. Alleen al in het primair onderwijs gaat het om zo’n 1,2 miljoen zelftesten per week extra voor de leerlingen. Scholen krijgen hier naar verwachting volgende week meer informatie over. Ondanks al deze maatregelen kan het nog steeds voorkomen dat sommige scholen tijdelijk worden gesloten op advies van de GGD. Ook kan een school tijdelijk sluiten als er bijvoorbeeld geen onderwijs meer kan worden gegeven als meerdere leraren in quarantaine moeten. In dat geval wordt overgeschakeld naar onderwijs op afstand.

Vanuit de sociale partners, waaronder de PO- en VO-raad en de AVS, worden zo snel mogelijk na het weekend de hernieuwde en dan weer actuele protocollen beschikbaar gesteld. Ook blijft de AVS zich inzetten voor voorrang van onderwijspersoneel bij een boosterprik en voor een betere ventilatie op scholen.

Links