Het gericht oefenen van rekenkundige basisoefeningen als optellen, aftrekken en vermenigvuldigen leidt tot betere resultaten in rekenen en wiskunde. Dit schrijft minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer op basis van het inspectieonderzoek ‘Automatiseren bij rekenen-wiskunde’.Volgens het inspectieonderzoek besteden alle scholen voldoende aandacht aan het van buiten leren van optellen en aftrekken tot het getal twintig en de tafels. Ongeveer driekwart van de scholen besteedt elke dag minimaal tien minuten hieraan. Vooral de scholen die extra materiaal inzetten om deze basisbewerkingen  van buiten te leren, halen betere rekenresultaten. Deze rekensterke scholen volgen hun leerlingen beter en hebben ook hun kwaliteitszorg beter op orde. Zij maken vaker afspraken over het hoofdrekenonderwijs dan rekenzwakke scholen en passen hun onderwijs aan op basis van de behaalde resultaten van leerlingen. Volgens de inspectie is de aandacht van scholen voor rekenen de afgelopen jaren toegenomen. Naar verwachting zal de vaststelling van de referentieniveaus voor rekenen leiden tot een verhoging van de rekenresultaten.Nascholing kan beterUit het inspectieonderzoek blijkt verder dat leerkrachten zich sinds 2007 vaker laten nascholen voor rekenenwiskunde, maar dat 30 procent van de scholen de afgelopen drie jaar niets aan nascholing heeft gedaan. Binnenkort verschijnt de professionaliseringsagenda, waarin de deskundigheidsbevordering van  leerkrachten nader wordt uitgewerkt

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd