Van 24 po-scholen is de aanvraag voor de tegemoetkoming duurzame inzetbaarheid gehonoreerd. Deze scholen gaan met cofinanciering van het Arbeidsmarktplatform PO aan de slag om duurzame inzetbaarheid in het team te bevorderen.

Tot 15 november 2017 konden schoolleiders een projectplan indienen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en leraren op een vernieuwende manier ondersteuning te bieden in de werkomgeving. Het Arbeidsmarktplatform PO liet 24 scholen weten dat ze op basis van hun projectplan een tegemoetkoming van maximaal 5.000 euro ontvangen. Hiermee kunnen zij hun project starten of voortzetten. Het gaat om scholen uit heel het land, van Groningen tot Zeeland.

Thema’s en werkvormen
De scholen kiezen in hun plannen voor een variëteit aan thema’s: vitaliteit (beweging, gezond eten), werkdruk, persoonlijke ontwikkeling of loopbaanontwikkeling. Ook de werkvormen zijn heel verschillend: onderzoeken, pilots, workshops of bootcamps, collegiale consultatie, interne dialogen en trainingen.

Ervaringen delen
Het Arbeidsmarktplatform PO houdt geïnteresseerden op de hoogte van de voortgang van de projecten en opbrengsten. Ook komt er een bijeenkomst waar de scholen hun goede ervaringen delen met andere scholen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders