Schijn bedriegt bij vacaturevervulling

De positieve trend van vorig jaar lijkt zich door te zetten: het kost scholen steeds minder moeite om aan nieuw personeel te komen. Maar het heeft er alle schijn van dat dit slechts een korte opleving is. Een tekort aan personeel laat niet lang meer op zich wachten. Schoolleiders waarschuwen voor komende tekorten

Dit concludeert de Algemene Vereniging Schoolleiders AVS uit haar jaarlijkse scholenpanelonderzoek naar het aantal en de invulling van directie- en leerkrachtvacatures in het primair onderwijs. U vindt de resultaten in de bijgevoegde Kadernieuws Extra. Het aantal vacatures voor adjunct directeuren neemt de laatste twee jaar gestaag af en het lukt scholen steeds beter de geplande vacatures op de geplande ingangsdatum te vervullen. Ook de meeste leerkrachtvacatures zijn tijdig en zonder veel moeite ingevuld. Toch blijft het zoeken naar vervanging wegens ziekte of verlof een van de grootste frustraties in het dagelijks werk van schoolleiders. “Het schoolbeleid leidt ernstig onder deze omstandigheden”, aldus enkele respondenten. Vooral schoolleiders in het speciaal basis en Montessori onderwijs maken zich zorgen over de kwaliteit van de vervanging, omdat deze onderwijsvormen specifieke eisen stellen aan de kennis en vaardigheden van de vervangers. De huidige laagconjunctuur verdoezelt het lerarentekort, zo blijkt ook uit de Voortgangsrapportage Beleidsplan Onderwijspersoneel 2005. Vorig jaar riep de AVS de minister al op om scholen tijdelijk extra het zogenaamde bovenformatief personeel te laten aanstellen en zo Pabo-afgestudeerden voor het onderwijs te behouden. “Scholen begrijpen de noodzaak hiervan maar al te goed”, aldus AVS voorzitter Ton Duif. “We zien dan ook dat zij initiatieven ontplooien om deze mensen te behouden voor de sector, bijvoorbeeld in het project Opleiden in de school.” “We zijn blij dat het kabinet 29 miljoen euro heeft uitgetrokken om jonge leerkrachten te kunnen aannemen en werkloosheid onder hen tegen te gaan. Maar over de dreigende tekorten op directieniveau is het angstvallig stil”, vindt Duif. Cijfers uit de regionale convenanten en platforms laten onverbiddelijk zien dat binnen nu en vijf jaar minimaal twintig procent van degenen die nu schoolleider zijn de arbeidsmarkt verlaat. Over niet al te lange tijd zijn op jaarbasis dus zevenhonderd schoolleiders nodig. Duif: “We moeten straks niet verbaasd zijn als we te maken krijgen met autonome scholen, hoge verwachtingen rondom innovatie, lumpsumfinanciering en hoge risicos in scholen zonder professionele directeuren. Dat gaat hoe dan ook uitlopen op een ramp. Het is zorgwekkend hoe weinig aandacht er voor dit probleem is.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.