De Gezondheidsraad heeft geconstateerd dat asbest is nog gevaarlijker is dan gedacht. Op voorstel van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) laat het kabinet onderzoeken hoe nog meer asbest verantwoord uit de leefomgeving kan worden verwijderd. Tegelijkertijd moeten gemeenten, burgers, instellingen – waaronder scholen – en bedrijven worden gestimuleerd de regels voor asbestverwijdering beter na te leven.Ook blootstelling aan asbest in scholen moet worden voorkomen. Onlangs hebben de Vereniging van Nederlands gemeenten (VNG) en de onderwijssectorraden vanuit hun verantwoordelijkheid voor schoolgebouwen hun leden geadviseerd om de aanwezigheid van asbest in scholen nauwkeurig in kaart te brengen. Sinds 1994 is het gebruik van asbest in Nederland verboden. In tal van gebouwen en objecten is echter nog asbest van voor die tijd aanwezig. Het asbestbeleid is vooral gericht op het voorkomen van blootstelling aan asbest. Het advies van de Gezondheidsraad onderstreept nog eens het belang van het verantwoord verwijderen van asbest. Daarbij doet de overheid nadrukkelijk een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten, burgers, instellingen en bedrijven voor de eigen gezondheid en de gezondheid van anderen. De staatssecretaris versterkt waar nodig het toezicht op de naleving van asbestregels. Het nog dit jaar te ontwikkelen Landelijk Asbestvolgsysteem zal een belangrijke informatiebron voor toezicht en handhaving zijn. Binnen dit systeem worden alle handelingen met asbest bijgehouden. Onder meer gebouweigenaren kunnen met dit systeem asbest van stap tot stap volgen: van asbestinventarisatie, via vergunning en melding tot en met de vrijgave.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders