‘Schadeclaims tegen scholen nemen toe’

Het aantal claims dat ouders indienen tegen scholen is het afgelopen jaar fl ink toegenomen, blijkt uit cijfers van verzekeringsmaatschappij Marsh.Daar kwamen in 2006 bijna 3500 claims binnen. In 2005 waren dat er ‘maar’ 2500. Vaak handelen de claims over sport- en spelsituaties op basisscholen, die lichamelijk letsel of kapotte spullen tot gevolg hebben. Soms dienen ouders zelfs claims in die betrekking hebben op zittenblijven, verkeerde schooladviezen en pesten. De helft van de claims wordt toegewezen. Hiermee zijn vele tienduizenden euro’s gemoeid. Sommige scholen zien daarom af van uitstapjes, zoals het schoolreisje. Andere scholen laten ouders een verklaring ondertekenen waarin ze stellen niet volledig verantwoordelijk te zijn voor wat er tijdens de schoolreis kan gebeuren. Veel scholen nemen in de schoolgids voorwaarden op, die de aansprakelijkheid beperken.BronKader Primair 6 – februari 2007 – Actueel

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.