Schaalvergroting als schijnoplossing

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Peter Kwint, woordvoerder Onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer.
 
Waar er traditioneel in de zomerperiode weinig onderwijsnieuws is, was dat deze zomer niet het geval. Het lerarentekort, actieaankondigingen en natuurlijk VMBO Maastricht hielden ons bezig. De hele zomer is de Kamer op de hoogte gehouden over de afloop van de gigantische bende die rondom de examens op deze school ontstaan is.
 
In de Kamer heeft de aandacht zich tot nu toe gericht op de rol van André Postema; de bestuurder onder wiens verantwoordelijkheid het zo ongelooflijk fout is gegaan. Dat is deels terecht. Want als je zoveel geld verdient om ervoor te zorgen dat alles op je scholen goed gaat en je mist deze misstanden, dan heb je simpelweg je werk niet goed gedaan. Maar het is ook een schijndiscussie, die afleidt van de structurele oorzaken. Die niets verandert aan bijvoorbeeld de schaalvergroting binnen onderwijsinstellingen. Een beweging die de komende jaren serieuze implicaties kan hebben voor je werk als schoolleider. Want in hoeverre kun je in de gaten houden wat er op je school gebeurt, wanneer je over steeds meer leerlingen en collega’s leiding moet geven?
 
In de slipstream van het debat over VMBO Maastricht werd ook gesproken over de fusietoets. Dit kabinet wil deze toets schrappen en gaat in de aanloop naar de nieuwe wet de toets alvast flink verlichten. Een slecht idee, volgens de SP. Als een toets te ingewikkeld is, dan is de oplossing niet het afschaffen, maar het versimpelen ervan. Dat hoef ik jullie schoolleiders niet uit te leggen. En laten we niet vergeten waarom deze toets ooit ingevoerd is. Na een fusiegolf op ROC’s kwam een groep onderwijsbestuurders aan de macht die drukker leek met het beheren van de vastgoedportefeuille dan met het bieden van goed onderwijs. Met belastinggeld moesten sommige scholen – alsof ze speculerende banken waren – gered worden.
 
Een kleine tien jaar later lijkt een groot deel van de politiek deze crisis te zijn vergeten en worden de randvoorwaarden gecreëerd voor een soortgelijke beweging in het funderend onderwijs. Niemand zegt dat – zeker in een krimpgebied – scholen nooit de handen ineen mogen slaan en kunnen besluiten tot een fusie. Maar op het moment dat de samenleving terug lijkt te komen op de beweging van massale schaalvergroting in het onderwijs – en ook op andere plekken in de publieke sector, zoals de zorg – wordt in het funderend onderwijs de deur opengezet naar de omgekeerde beweging.
 
Net als de schoolleider naar overtuiging van de SP zijn werk het beste kan doen wanneer ‘ie in nauw contact staat met zijn leraren en leerlingen, kan een onderwijsbestuurder het best werken met een klein aantal scholen. Laten we ons samen keren tegen een beweging die ook het funderend onderwijs wil laten fuseren tot anonieme instellingen met bestuurders op grote afstand. Daar is jullie werk te belangrijk voor. En laten we strijden voor het behoud van een goede fusietoets. Omdat schaalvergroting vaak een schijnoplossing is en een stap op weg naar nieuwe problemen. Omdat het funderend onderwijs zit te wachten op meer handen in de klas, niet op nieuwe bestuurslagen. Omdat jouw werk staat of valt met onderwijskundig leiderschap, met het aansturen van je team. Niet met het managen van een onderwijsfabriek. Je verdient beter.
 
Reageren?
Mail naar p.kwint@tweedekamer.nl
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.