Kennisgemeenschap, een kwestie van halen en brengenHet Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) is in het primair onderwijs een pilot voor digitale kennisgemeenschappen gestart. Deelnemers krijgen daarin de mogelijkheid om kennis, ervaring en inzichten rondom een thema te delen. Dit gebeurt allemaal in virtueel contact via de computer, een voor het onderwijs nieuwe manier van kennisdelen.Wat is een kennisgemeenschap?In een kennisgemeenschap worden praktijk en theorie bij elkaar gebracht om nieuwe kennis te genereren. De kennisgemeenschap is ontwikkelingsgericht en wordt ingezet als instrument voor professionalisering. Dit betekent dat alle leden naast iets te brengen ook iets te halen moeten hebben. De kennisuitwisseling vindt dus plaats op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid.Een kenniskring werkt meestal thematisch en is zelfsturend. De leden geven de kenniskring vorm en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren. Een succesvolle kennisgemeenschap vereist daarom een actieve houding van de deelnemers.Doel van de kennisgemeenschap De kennisgemeenschap draagt bij aan verdieping en verbreding van kennis van actuele onderwerpen. Momenteel zijn de volgende thema’s actief:- loopbaanperspectief- gevolgen van de invoering van de Wet BIO- veiligheid- buitenschoolse opvangNaast SBO participeren in de pilot AOB, AVS, VBS en VOS/ABB. Deze organisaties leveren de onderwerpbeheerders, die de kennisgemeenschappen faciliteren.Samenstelling en werkwijzeDe deelnemers aan de kennisgemeenschap zijn vanuit verschillende achtergronden en achterbannen deskundig. Afhankelijk van het thema kan de kenniskring aangevuld worden met externe deskundigen.De kennisgemeenschap is geen vergaderclub; door verschillende activiteiten wordt kennis gegenereerd. Hierbij is een nadrukkelijke rol weggelegd voor de onderwerpbeheerder als ondersteuner en motivator.Wilt u zich aansluiten bij één van de vier kennisgemeenschappen? Meld u dan aan bij de desbetreffende onderwerpbeheerder. Deze zal u toegang verlenen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.