Veel allochtone studenten ervaren het klimaat op pabo en stageschool als negatief en voelen zich ongelijk behandeld en buitengesloten. Daarnaast missen ze voldoende studie- en stagebegeleiding. Dit blijkt uit het pas verschenen onderzoek ‘Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo?’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Aanleiding voor het onderzoek – uitgevoerd door de Erasmus Universiteit – is dat 52 procent van de allochtone pabo-studenten uitvalt. Het onderzoek bestond onder andere uit een vragenlijst onder 2.000 uitvallers. Allochtone studenten geven aan vaker ontevreden te zijn over het klimaat op de pabo. Ze voelen zich er minder thuis dan autochtonen en mengen onvoldoende met anderen. Verder zegt 76 procent van de allochtone uitvallers anders te worden benaderd dan autochtonen. Ook vinden zij het lastig om in twee culturen te leven: thuis en school. Allochtone en autochtone uitvallers zijn in dezelfde mate ontevreden over de studiebegeleiding, maar een betere begeleiding zou extra gunstig kunnen werken voor allochtone studenten. Tussen autochtonen en allochtonen is geen verschil in het zich thuis voelen op de stageplaats. Alle stagiaires worden erg in het diepe gegooid. Maar allochtonen komen moeilijker aan een stage. Verder zegt 54 procent dat ze door de stagementor en/of het onderwijsteam anders behandeld worden dan autochtone stagiaires. SBO-directeur Freddy Weima: “In deze tijd van personele tekorten en een grote diversiteit onder leerlingen en ouders hebben we de allochtone leerkracht keihard nodig. Wij pleiten voor concrete afspraken tussen pabo, sociale partners en overheid. Deze afspraken moeten vooral gaan over het creëren van een diversiteitsvriendelijk klimaat op pabo en stageschool, het ontwikkelen van studievaardigheden, het verbeteren van de stagebegeleiding en het aanbieden van voldoende stageplaatsen.”Kijk voor het volledige onderzoek opwww.onderwijsarbeidsmarkt.nl (Actueel).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws