Samenwerkingsverbanden moeten zich vanaf nu meer gaan richten op de inhoudelijke invulling van Passend onderwijs. Schoolbesturen moeten daarbij ouders en leerkrachten betrekken. Dat stellen zowel staatssecretaris Dekker als de Tweede Kamerleden in een debat over de voortgang van Passend onderwijs.

Tot nu toe lag de focus van de samenwerkingsverbanden voornamelijk op de bestuurlijke inrichting, zoals de formele oprichting van de samenwerkingsverbanden. Volgens de Tweede Kamer is het nu zaak dat er wordt gewerkt aan de inhoud van Passend onderwijs, zoals het vaststellen van de basisondersteuning, de schoolondersteuningsprofielen en de criteria op basis waarvan leerlingen worden doorverwezen naar speciale voorzieningen.

Zorgen
Verschillende partijen hebben de Kamer laten weten zich zorgen te maken over de invoering van het Passend onderwijs. CNV Onderwijs vindt dat leraren niet klaar zijn voor Passend onderwijs. In een ledenonderzoek gaf een derde van de leraren aan gedrags- of leerproblemen onvoldoende te kunnen begeleiden. Ook de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorzien problemen, omdat de invoering van Passend onderwijs en de Transitie Jeugdzorg niet synchroon lopen. Ook verschillen de regio’s waarbinnen gemeenten jeugdzorg organiseren met de samenwerkingsverbanden. Dat zou het voor het onderwijs en de gemeenten moeilijk maken om goed samen te werken. Staatssecretaris Dekker heeft in het debat al laten weten niet van plan te zijn de jeugdzorgregio’s en samenwerkingsverbanden gelijk te trekken. Volgens Dekker is het aan de gemeenten om voor een goede afstemming te zorgen. Ook sluit hij niet uit dat samenwerkingsverbanden met verschillende gemeenten kunnen gaan samenwerken.
Dekker heeft de Tweede Kamer toegezegd om in juni opnieuw te rapporteren over de voortgang van de invoering van Passend onderwijs. De mate van betrokkenheid van ouders en leraren bij de inhoudelijke invulling ervan zal hierbij extra aandacht krijgen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen