Vergroten pensioenbewustzijnDe Algemene Pensioen Groep (APG) en de Samenwerkende Centrales voor Overheid en Onderwijs (SCO) hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor 2011.APG maakt zich sterk voor een collectief en solidair pensioenstelsel. Om dit zo goed en effi ciënt mogelijk te kunnen doen, acht de pensioengroep het van essentieel belang om samen te werken met sociale partners. Een deel van het budget dat is bestemd voor het vergroten van het pensioenbewustzijn, zal via de sociale partners worden aangewend. Het bedrag dat beschikbaar is voor sociale partners wordt jaarlijks vastgesteld, waarbij de beschikbaarheid en de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de financiële positie van de pensioengroep. Voor het jaar 2011 is er 910.000 euro beschikbaar ten behoeve van de werknemersorganisaties die zijn aangesloten bij SCO. Dit bedrag zal worden toegekend aan de werknemersorganisaties op basis van een door SCO te bepalen verdeelsleutel.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s