Het eindverslag van het Sectorplan PO laat positieve neveneffecten zien op gebied van arbeidsmarktontwikkelingen. Een positief neveneffect is dat door samenwerking in regionale transfercentra (RTC’s) het voor werkgevers gemakkelijker is medewerkers werkbehoud en werkzekerheid te bieden.

Daarnaast zijn er twee andere positieve effecten. Het werkt om veranderingen in wet- en regelgeving gezamenlijk in de regio aan te pakken, aldus het eindrapport. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de inzet van flexibele vervangers en de relatie met de ketenbepaling in de Wwz. Het andere positieve effect is dat schoolleiders in hun taak worden ontzorgd om tijdig vervanging te regelen, meldt het Sectorplan PO.

De sectorplanperiode liep van april 2014 tot oktober 2016 en de resultaten staan nu op een rij: er zijn tien bovenbestuurlijke samenwerkingsinitiatieven of RTC’s in regio’s ontstaan, bijna 300 jonge leerkrachten zijn aan een baan geholpen en door het Sectorplan PO is minimaal 580 fte instroom in de WW voorkomen.

Via het Sectorplan konden besturen in het primair onderwijs gebruik maken van:

  • Maatregel 1: subsidies in euro’s en in natura om de mogelijkheden van de vorming van een RTC (samenwerkingsverband) te onderzoeken, draagvlak voor samenwerking te verkrijgen en om daadwerkelijk daaraan uitvoering te geven;
  • Maatregel 2: mobiliteitstools voor regionale transfercentra en andere samenwerkingsverbanden;
  • Maatregel 3: de subsidieregeling Jong en Oud, waarbij het schoolbestuur 20% van de loonkosten van een startende werkloze leerkracht gedurende een jaar ontvangt.

Sectorplan PO
Het Sectorplan PO is een initiatief van de sociale partners verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds (Vf/Pf), dat als doel heeft ontslagen te voorkomen, mobiliteit te stimuleren en jonge leerkrachten te werven. Met cofinanciering van SZW is er een plan uitgevoerd om de arbeidsmarktknelpunten in de sector aan te pakken.
 

Links

Gerelateerd nieuws