Samenwerking AVS en Open Universiteit

Op dit moment is een werkgroep bezig om een gemeenschappelijk programma te ontwikkelen waarin deelnemers aan langdurige managementopleidingen van de AVS School for Leadership ook – naar keuze – een masterdegree bij managementwetenschappen van de Open Universiteit kunnen halen.De Open Universiteit heeft jarenlang ervaring met het combineren van een studie met een baan of andere bezigheden. Daarbij studeer je in je eigen tempo, waar en wanneer je wilt. Deze opleidingen bestaan uit diverse losse modules, die te stapelen zijn tot een bachelorof een masterprogramma. Het is de bedoeling een en ander zo te stroomlijnen dat vanaf het schooljaar 2008/2009 een zogenaamd blended programma mogelijk wordt, waarin deelnemers aan de traditionele AVS opleidingen voor schoolleiders, bovenschools managers en interim-managers, kunnen kiezen voor deze opties bij de Open Universiteit. Ter voorbereiding gaat een aantal deelnemers van de huidige tweejarige bovenschoolse opleiding van de AVS al komend jaar deelnemen aan een module ‘Organisatie’ van honderd uur om met elkaar ervaring op te doen.Houd voor meer informatie hierover Kader Primair en het AVS Scholenportaal in de gaten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.