Samenwerken voor oplossing tekort onderwijspersoneel

Regionale samenwerking oplossing tekort onderwijspersoneel

De AVS werkt samen met andere veldpartijen aan oplossingen voor de personeelstekorten in het onderwijs. In de werkgroep RAP (regionale arbeidsmarkt personeelstekort) is een animatie gemaakt die uitlegt hoe je de onderwijsarbeidsmarkt kunt versterken via regionale samenwerking.

Een van de bouwstenen voor het versterken van de onderwijsarbeidsmarkt is regionale samenwerking. In de regio kan namelijk effectief worden ingespeeld op de grote verschillen in de arbeidsmarktsituatie binnen en tussen regio’s. Versnippering en vrijblijvend helpt ons niet verder, het is de hoogste tijd voor een meer systematische aanpak. Het is een maatschappelijke opgave dus de oplossing zit in samenwerking. In onderstaande animatie staat helder uitgelegd wat dit betekent.

De werkgroep is na de eindpresentatie op 10 juni opgeheven.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links