Samenstelling AVS bestuur gewijzigd

AVS bestuurslid en penningmeester Mark Jager is per 1 januari 2006 benoemd tot directeur van de Nederlandse Schoolleiders Academie NSA.In december 2005 zal hij al geleidelijk met zijn nieuwe werkzaamheden beginnen. Dit betekent voor het bestuur van de AVS een verandering. De bestuurssamenstelling is nu als volgt: Ton Duif voorzitter, Jan Morsink secretaris en Yvonne Raaymakers penningmeester. De AVS dankt Mark Jager voor zijn inspanningen binnen het AVS bestuur en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie. Verderop in deze Kader Primair leest u meer over de directeurswisseling bij de NSA.ActueelKader Primair 2 – Oktober 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.