AVS bestuurslid en penningmeester Mark Jager is per 1 januari 2006 benoemd als directeur van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). In december 2005 zal hij al geleidelijk met zijn nieuwe werkzaamheden beginnen. Dit betekent voor het bestuur van de AVS een verandering. De bestuurssamenstelling is nu als volgt: Ton Duif (voorzitter), Jan Morsink (secretaris) en Yvonne Raaymakers (penningmeester).De AVS dankt Mark Jager voor zijn inspanningen binnen het AVS bestuur en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie. In Kader Primair 2 van oktober 2005 (pagina 37) leest u meer over de directeurswisseling bij de NSA.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.