Samenhang

Na het mislukte SER-advies over de wens van het kabinet om de AOWleeftijd te verschuiven naar 67 jaar, ligt de bal nu bij het kabinet zelf. Dat heeft inmiddels aangegeven dat de AOW-leeftijd in twee stappen omhoog gaat. Nu is het volgens mij erg moeilijk te voorspellen hoe de wereld er in 2020 en 2025 uitziet. Vijftien jaar geleden voerden we allerlei maatregelen in om de buitensporige uitgaven van de wachtgelden weg te werken, juist omdat zoveel mensen geen werk hadden. Nu, vijftien jaar later, blijkt de arbeidsmarkt niet het voorspelde tekort te kennen dat nog maar enkele jaren geleden werd voorspeld. Veel hangt namelijk af van de economische groei en het welvaartsniveau.Maar laten we aannemen dat we door de vergrijzende samenleving straks een tekort aan arbeidskrachten hebben. Ligt het dan niet voor de hand om eerst in te zetten op de mensen die nu nog geen werk hebben? En als slechts 15 procent van de Nederlanders werkt na zijn 60e, dan ligt daar nog een enorme uitdaging. Want dat betekent dat werkgevers oudere werknemers in dienst moeten willen hóuden of in dienst moeten willen némen. Dat onderwijs en kinderopvang hun activiteiten beter op elkaar moeten afstemmen, zodat ouders werk en kinderen kunnen combineren. Dat ook regelingen zoals de Bapo moeten blijven bestaan, om te voorkomen dat ouderen afdrijven naar de WAO of erger, naar de WW en bijstand. Dat de mogelijkheid om vrijwillig na je 65e door te werken moet worden gestimuleerd. En het betekent dat dit kabinet een samenhangend arbeidsmarktbeleid moet creëren, samen met werknemers en werkgevers. In plaats daarvan heeft het kabinet een ‘een-tweetje’ gemaakt met de werkgevers. Die zijn gebaat bij een forse besparing op de bedrijfspensioenen. Of het allemaal effect heeft? In 2025 zullen we het zeker weten. Alleen hebben we daar nu niets aan.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.