Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Met een jaarlijkse Loopbaan4daagse daagt de Brabantse scholenvereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) haar personeelsleden uit aan de slag te gaan met hun loopbaanontwikkeling. Medewerkers kunnen dan met collega’s meelopen en workshops volgen.

Denkend over initiatieven om het personeel in beweging te brengen, bedacht Lonneke Ploum, hoofd van OMO’s interne loopbaancentrum ProMotion, zo’n vijf jaar geleden de Loopbaan4daagse. “We zijn een vereniging van 35 vo-scholen.We merkten dat er behoefte was aan het nemen van een kijkje in elkaars keuken. Maar ook om extra kennis op te doen via workshops. Als wij dat faciliteren, wordt het veel makkelijker dit daadwerkelijk te doen.” Het was zomer en dus had Ploum de ruimte het plan met haar team uit te werken. Het bestuur bleek enthousiast. Ze bedachten dat november een goede maand voor de vierdaagse zou zijn. “Na de start van het schooljaar, voor de kerst”, stelt Ploum. P&O’ers en schoolleiders werden geraadpleegd over meeloopmogelijkheden bij docenten, rectoren, de Raad van Bestuur. Idee was dat kon worden meegekeken met collega’s op een andere school, maar ook in een andere functie. Een docent kan zo bijvoorbeeld eens zien wat het zijn van rector inhoudt. Voor de workshops – van timemanagement tot effectief communiceren – werd geput uit het aanbod van het loopbaancentrum. “Deze moesten dan op verschillende tijden en verspreid over de scholen worden gegeven, zodat iedereen iets kon volgen.” Gaandeweg de edities werd de Loopbaan4daagse verder ontwikkeld, vertelt Ploum. “Zo worden medewerkers er nu via flyers, posters, nieuwsbrieven en verhalen van eerdere deelnemers op gewezen. En geven collega’s met een bepaalde expertise, bijvoorbeeld autisme, inmiddels ook workshops.” Het inschrijven voor de workshops hoeft niet meer handmatig, maar kan via de inmiddels vormgegeven website. Ook het ‘meeloop’ vraag en aanbod staat online. “Maar het vervolgens uitwisselen van gegevens wordt nog wel door ons gedaan”, zegt Ploum. Deden er in 2010 72 personeelsleden mee aan de eerste vierdaagse, eind 2014 waren dat er bij de vijfde keer bijna vijfhonderd. De drempel om met hun eigen kunnen aan de slag te gaan, is echt verlaagd, stelt Ploum. Sommige van de zo’n dertig workshops zitten nu binnen een dag vol. Als iemand ergens gaat meelopen, wordt volgens Ploum door collega’s niet meer direct gedacht: ‘Die wil hier weg’. En een match vinden – de afgelopen vierdaagse zo’n 120 keer – blijkt eigenlijk altijd te lukken. “Al moeten we soms even actief op zoek.” En zo is er in vijf jaar binnen de scholenvereniging heel wat kennis gedeeld, zegt Ploum. “Zijn tientallen netwerken ontstaan en is nuttige ervaring opgedaan.” Zo stelde een docent met leiderschapsaspiraties na een dag meelopen met een rector, dat hij nu wist waar hij nog aan moet werken om zo ver te komen, vertelt Ploum. Tegelijkertijd bleken zijn vragen de rector opnieuw aan het denken te hebben gezet over zijn handelen. Het is de bedoeling om de Loopbaan4daagse ook de komende jaren te blijven organiseren. Het bereiken van al het personeel – 7.000 in totaal – blijft een uitdaging, zegt Ploum. “Ik durf nog steeds niet te zeggen dat iedereen ervan weet. We hoeven ook niet te groeien naar 2.000 deelnemers, dan zou de organisatie heel lastig worden. Niet iedereen zoekt ook op hetzelfde moment naar antwoorden.” Noodzakelijk is het volgens Ploum om de vierdaagse te blijven verbeteren. “De afgelopen keer hadden we bijvoorbeeld voor het eerst een officieel startmoment met sprekers. We peilen zoveel mogelijk bij personeel waar behoefte aan is. Zo wordt ook gedacht over het aanhaken van niet OMO-scholen uit de omgeving.”

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Masterclass loopbaangesprekken
De AVS biedt de Masterclass Loopbaangesprekken aan voor leidinggevenden in het funderend onderwijs, zie www.avs.nl/ cel/masterclassloopbaangesprekken.
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

  • ‘We inspireren elkaar’

  • Politici over de rol van schoolleiders

  • Lobbyen voor en door schoolleiders