Is staken nog wel het juiste middel om meer geld los te krijgen voor het onderwijs? Op vrijdag 31 januari kwamen ruim 30 schoolleiders uit het hele land naar de AVS in Utrecht om tijdens een inspiratiebijeenkomst te praten over eigen oplossingen voor de problemen waar scholen mee kampen. “Natuurlijk vinden wij dat er meer moet worden geïnvesteerd in het onderwijs, maar we kunnen ook zelf ons steentje bijdragen”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

De schoolleiders die de gratis inspiratiesessie ‘Communiceren in tijden van crisis’ van Noud Cornelissen bezochten, worstelen met meerdere vragen. Zoals hoe schoolleiders begrip krijgen van ouders voor de stakingen. Of hoe het vak van leraar weer aantrekkelijk wordt voor jongeren. Ook komen de problemen rond het zoeken van vervanging en het invullen van vacatures aan bod. Een schoolleider geeft aan dat hij de klassen groter heeft moeten maken vanwege het lerarentekort.

Tijdens het kringgesprek blijkt dat de communicatie met ouders een gevoelig punt is. Speel je in tijden van crisis volledig open kaart naar ouders over de tekorten en problemen, of houd je informatie achter om te voorkomen dat ouders ontevreden zijn of zelf voor een andere school kiezen? Van Haren is van mening dat directeuren hun problemen goed zichtbaar moeten maken. “Schoolleiders zijn het hitteschild voor hun team en voor de ouders. Ze willen overal goed voor zorgen. Maar als ze dat in stilte doen, heeft niemand in de gaten hoe erg het is. Als we echt iets willen veranderen, moeten we open zijn.” Uit het gesprek komen duidelijk de complexe problemen naar voren die momenteel in het onderwijs spelen. “Daarom willen we vandaag ook werken aan oplossingen, die scholen morgen al kunnen doorvoeren”, aldus de voorzitter.

Tijdens de inspiratiebijeenkomst ging het ook over de vraag of staken nog wel het juiste middel is om meer geld voor het onderwijs los te krijgen. Of wordt het tijd voor andere acties? Hierover zijn de meningen verdeeld. Sommige schoolleiders willen solidair zijn met collega’s die nog grotere problemen voor hun kiezen krijgen, bijvoorbeeld vanwege het schoolleiders- en lerarentekort in de Randstad. Anderen pleiten ervoor om niet meer te staken, maar voor een ‘constructieve’ aanpak te kiezen. Dit kan bijvoorbeeld een grote campagne over werkgeluk in het onderwijs zijn of een SIRE-campagne om de gevolgen van het lerarentekort voor kinderen te belichten. Ook de leerlingenraad kan meedenken over oplossingen. Hoe dan ook zullen er vervolgstappen moeten komen, want minister Slob heeft onlangs aangegeven in deze kabinetsperiode geen structurele investeringen te doen.

Van Haren geeft nog aan dat het voor schoolleiders zwaar is om te staken. Zo moet de schooldirecteur bij een werkonderbreking inventariseren welke leraren wel of niet staken, vervanging regelen en zorgen voor kinderopvang. “Een zware taak dus, terwijl veel schoolleiders hun handen al vol hebben aan de dagelijkse taken op school.”

Staking in het land
Ook op vrijdag, de tweede onderwijsstakingsdag, waren er in het land diverse manifestaties en bijeenkomsten. In Den Bosch liepen protesterende leraren in een optocht van het station naar de Parade in de binnenstad. Ook waren er manifestaties in Utrecht, Rotterdam en Deventer.
 

Staking in Den Bosch

Links

Gerelateerd nieuws