In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2021 zijn de salaristabellen voor het primair onderwijs per genoemde datum aangepast. De aanpassing heeft met name betrekking op de salarisschalen van de instroom-/doorstroombanen, participatiebanen en de jeugdlonen.

De salaristabellen, behorende bij het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020 en geldend vanaf 1 januari 2021, zijn hieronder te downloaden.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Gerelateerd nieuws