Ruime meerderheid vo-scholen betrekt leerlingen bij evaluatie docenten

Een jaar na een wetswijziging over de (verplichte) inbreng van vo-leerlingen bij de evaluatie van docenten, blijkt dat op een ruime meerderheid van de vo-scholen (84 procent) leerlingen daadwerkelijk worden betrokken bij de evaluatie van docenten. Op ruim een kwart van de vo-scholen (27 procent) worden leerlingen (zelfs) betrokken bij sollicitaties van docenten. Dit blijkt uit onderzoek door DUO Onderwijsonderzoek onder 251 directeuren in het vo.

Van vo-scholen waar leerlingen nog geen inbreng hebben geeft een flink deel van de directeuren aan dat hun leerlingen in de toekomst wel worden betrokken bij evaluaties van docenten (44 procent), sollicitaties van docenten (24 procent), sollicitaties van directieleden (10 procent) en/of sollicitaties van teamleiders (17 procent).

Bijna alle vo-directeuren (96 procent) staan positief tegenover het betrekken van leerlingen bij de evaluatie van docenten (76 procent ‘ronduit positief’ en 20 procent ‘meer positief dan negatief’). Ruim de helft van de vo-directeuren (57 procent) staat positief tegenover het betrekken van leerlingen bij sollicitaties van docenten (28 procent ‘ronduit positief’ en 29 procent ‘meer positief dan negatief’).

Vo-directeuren die niet positief staan (41 procent) tegenover het betrekken van leerlingen bij sollicitaties van docenten geven hiervoor onder andere aan dat zij bepaalde groepen leerlingen (cluster 4, praktijkonderwijs, vmbo) hier niet geschikt voor achten of omdat zij vinden dat de verantwoordelijkheid voor wie aangenomen wordt toch echt bij de schoolleiding ligt.

De meest gebruikte methode om leerlingen te betrekken bij de evaluatie van docenten is het laten invullen van een online vragenlijst over een individuele docent (70 procent). Opvallend is dat 42 procent van de vo-directeuren aangeeft dat op hun school een behoorlijk grote groep docenten het beoordelen door leerlingen ‘als bedreiging ziet’. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.