Ruim kwart scholen bezig met verbeteren taal en rekenen

Ruim een kwart van de basisscholen is op dit moment intensief bezig met het verbeteren van het eigen taal- en rekenonderwijs, meldt het ministerie van OCW.Staatssecretaris Dijksma is blij met het enthousiasme waarmee scholen aan de slag gaan met het verbeteren van hun onderwijs. “Scholen laten zien dat ze echt werk willen maken van taal en rekenen. Het is inspirerend om te zien hoe zwakke reken- en taalscholen samen met sterke collega-scholen werken aan de kwaliteitsverbetering van hun reken- en taalonderwijs.” Naast de verbetertrajecten investeert het kabinet in het wegwerken van taalachterstanden via de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en wordt er gewerkt aan de invoering van referentieniveaus. Hierin wordt voor het hele onderwijs vastgelegd wat leerlingen tijdens hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de taalen rekenprestaties van Nederlandse basisschoolleerlingen langzaam achteruit gaan.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.