Ruim de helft vo-scholen eist enkelvoudig schooladvies

Meer dan de helft van de middelbare scholen eist (uitsluitend) enkelvoudige schooladviezen van het basisonderwijs. Dit blijkt uit een analyse van 35 plaatsingswijzers die betrekking hebben op 775 (van de ruim 1400) vo-scholen. Staatssecretaris Sander Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat hij dit najaar met een voorstel komt waarin staat dat basisscholen niet uitsluitend enkelvoudige schooladviezen mogen geven.
 
Dekker meent dat bepaalde leerlingen baat hebben bij een meervoudig schooladvies. Hij vindt het onaanvaardbaar dat een flink aantal scholen in het po en vo ondanks herhaaldelijke schriftelijke aanmaningen en gesprekken geen gehoor geeft aan de uitdrukkelijke oproep om meervoudige adviezen niet langer categorisch uit te sluiten.
 
Uit de eerste resultaten van het onderzoek naar plaatsingswijzers kwam naar voren dat er in meer dan de helft van de plaatsingswijzers is afgesproken om (uitsluitend) enkelvoudig te adviseren. Dekker noemt dit een “zeer ongewenste praktijk.” In de gesprekken die het ministerie van OCW heeft gevoerd met vertegenwoordigers van deze plaatsingswijzers is gevraagd naar de redenen voor die voorkeur voor enkelvoudige adviezen. Scholen geven hierbij aan dat het voor hen moeilijker wordt om de druk van ouders (om het advies op te hogen) te weerstaan als een meervoudig advies ook tot de mogelijkheden behoort. Een andere reden is dat het voor scholen makkelijker is leerlingen te plaatsen die een enkelvoudig advies hebben gekregen.
 
De staatssecretaris gaat alle middelbare scholen en vertegenwoordigers van plaatsingswijzers opnieuw per brief informeren over de wettelijke uitgangspunten. In het najaar komt Dekker met een voorstel dat regelt dat het niet langer is toegestaan om in plaatsingswijzers op te nemen dat basisscholen uitsluitend enkelvoudige schooladviezen mogen geven. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.