Het demissionaire kabinet trekt voor de komende tweeënhalf jaar 8,5 miljard euro uit vanwege de achterstanden die in het onderwijs zijn opgelopen door de coronacrisis. De demissionaire ministers Van Engelshoven en Slob hebben vanmiddag een pakket aan maatregelen gepresenteerd voor alle schooltypen, variërend van het basisonderwijs tot de universiteiten. Daarvan is 6 miljard voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. “We zijn blij dat we in de plannen veel wensen van schoolleiders terugzien, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om per school zelf te kijken waar de accenten worden gelegd”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Het kabinet wil onder meer dat scholieren in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs in de zomer gratis bijles kunnen krijgen om achterstanden in hun kennis bij te spijkeren. De bewindslieden zijn ook van plan het makkelijker te maken voor scholen om leerlingen te ondersteunen, bijvoorbeeld met extra onderwijsassistenten. En middelbare scholen kunnen inzetten op “brede brugklassen”, waardoor leerlingen meer tijd krijgen om te zien of ze op de goede plek zitten.

Vrijheid voor aanpak op schoolniveau

Verder krijgt elke school veel vrijheid om leerlingen gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Ze kunnen bijvoorbeeld bijlessen geven in kleine groepjes of samenwerking met bibliotheken op het gebied van lezen. De basisscholen krijgen hiervoor het komende studiejaar gemiddeld 180.000 euro per school en middelbare scholen gemiddeld 1,3 miljoen. Scholen met veel leerlingen “met minder kansen” ontvangen in verhouding meer geld.

Van Engelshoven en Slob benadrukten dat de huidige generatie leerlingen en studenten ondanks de coronacrisis alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst verdient. “Zelfs als alle onderwijsinstellingen weer open zijn, moet er flink wat gebeuren om het onderwijs weer volledig op de rit te krijgen”, zei Van Engelshoven. Slob voegde eraan toe dat het vandaag gepresenteerde pakket “ongekend is in aard en omvang”.

Maatwerk en ruimte voor ondersteuning schoolleiders

De AVS is blij met het maatwerk dat mogelijk is per school en dat tegemoet gekomen wordt aan de werkelijke situatie door regie op schoolniveau. Schoolleiders konden middels een peiling van de AVS ook input leveren. “Er is voldoende autonomie voor schoolleiders, en er is ruimte voor ondersteuning van de schoolleider (net als bij de werkdrukmiddelen) bij het aanpakken van de vertragingen en de sociaal-emotionele problematiek van leerlingen. Dat is ook nodig, want de schoolleider heeft een cruciale rol om alles te organiseren en de kwaliteit van de extra onderwijskeuzes te waarborgen,” zo zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. Op schoolniveau kan worden gekeken waar het accent wordt gelegd op leerlingenzorg, jeugdzorg, ondersteuning team of andere zaken.

Ook heeft de schoolleider een cruciale rol bij het bewaken van de werkdruk en zaken organiseerbaar maken. “Goed dat er een stevige en langdurige impuls komt om vertragingen en leerachterstanden aan te pakken. Het is belangrijk dat er goed gemonitord wordt, zodat we ook voor de toekomst de affectieve maatregelen kunnen gaan waarborgen.”

Ook gemeenten spelen een belangrijke rol waardoor goed samenwerken tussen scholen en lokale politiek de aanpak kan versterken.

Links

Gerelateerd nieuws