Sinds de start in januari 2020 heeft het Onderwijsloket, het centrale informatiepunt voor werken in het onderwijs, 667 potentiële onderwijsoverstappers persoonlijk geadviseerd over routes naar een baan in het onderwijs. Iedereen die een carrière als leraar of schoolleider overweegt, wil doorgroeien of een overstap wil maken naar een andere onderwijssector, kan terecht bij het Onderwijsloket. In totaal hebben inmiddels ruim 34.000 mensen het digitale loket bezocht.

De AVS is blij met dit initiatief, dat ertoe kan bijdragen dat het leraren- en schoolleiderstekort iets afneemt. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Er zijn nog heel wat stappen te nemen, maar alle initiatieven die kunnen bijdragen aan een vermindering van het leraren- en schoolleiderstekort met een kwaliteitsgerichte aanpak zijn welkom.“

Het Onderwijsloket is begin 2020 gestart op initiatief van de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dit online platform geeft informatie over (oriëntatie op) werken in het onderwijs. Zo is er informatie te vinden over praktische zaken, opleidingen en de functies binnen een school, waaronder ook die van schoolleider. Ook wordt de vraag beantwoord hoe je als zij-instromer in het onderwijs kan gaan werken.

Met een team van adviseurs, een actuele kennisbank, navigatietools, ervaringsverhalen, inspiratiecolleges en webevenementen, helpt het onderwijsloket bij het oriëntatieproces en de overstap naar het onderwijs.

Het is geweldig om te zien dat we al in dit opstartjaar meer dan 650 mensen hebben kunnen helpen, zeker gezien de huidige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Het aantal adviesvragers groeit hard en dat laat zien dat er echt behoefte is aan een centraal informatiepunt. Ons streven is om iedereen die een baan in het onderwijs overweegt of binnen het onderwijs wil overstappen, bewust te maken van het belang je goed te oriënteren op de mogelijkheden die je hebt, ” zegt Sanne van Kempen, coördinator van het Onderwijsloket.

Cross-mentoring initiatief

De AVS bood onlangs het actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit’! aan onderwijsminister Slob aan. Een van de hoofdpunten van die plan is dat het vak van schooldirecteur een hogere prioriteit moet krijgen. Meer investeren in professionalisering en in ondersteuning en (financiële) waardering de hoogste urgentie. Ook moet een nationale campagne de cruciale rol van schoolleiders benadrukken. Dit actieplan is het resultaat van het eerste cross-mentoring initiatief tussen schoolleiders en topbestuurders van grote ondernemingen, waaronder ABN Amro, KPMG en PWC. De AVS en NL2025 brachten dertien koppels van directeuren in onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar voor een pilot. Gezamenlijk vragen initiatiefnemers en directeuren van de pilot aandacht voor het groeiende tekort aan schooldirecteuren. Het cross-mentoring initiatief wordt uitgebreid naar 1.000 koppels.

Links

Gerelateerd nieuws