Er zijn tot nu toe 3100 ervaringen binnengekomen op het online vertelpunt Passend onderwijs: 200 van leerlingen, 1650 van ouders, 700 van leerkrachten en 550 van andere professionals in en rondom de klas. Dat meldt minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister heeft het online vertelpunt laten ontwikkelen om ervaringen van leerlingen, ouders en professionals te delen over situaties die te maken hebben met Passend onderwijs. Slob: “Ervaringen laten juist de verschillende belevingen, meningen en emoties zien, die meer vertellen dan cijfers. De (anonieme) ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat, en wat er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeengebracht, en vervolgens uitgesplitst naar regio.” Met deze thema’s kunnen dan alle betrokkenen en gemeenten zelf aan de slag om het onderwijs in de eigen regio (nog) passender te maken.

Het online vertelpunt is geopend tot en met 31 maart 2019. Slob gaat de komende tijd in gesprek in de regio over hoe Passend onderwijs in de regio verder versterkt kan worden.

Groei sbo en so
In dezelfde brief meldt minister Slob dat het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs vorig jaar met in totaal circa 2000 leerlingen is gestegen. In beide sectoren gaat het om ongeveer 1000 leerlingen extra ten opzichte van schooljaar 2017-2018. Binnen het so doet de stijging zich het sterkst voor bij de leerlingen uit cluster ¾ (ruim 700 leerlingen), gevolgd door cluster 2 (ruim 260 leerlingen).

Links

Gerelateerd nieuws