Ruim 140.000 jongeren weleens online gepest of bedreigd

5,3 procent van de 12- tot 25-jarige internetgebruikers is in 2018 naar eigen zeggen weleens online gepest, gestalkt of bedreigd. Dat zijn ruim 140 duizend jongeren. Meisjes hadden hier bijna twee keer zo vaak mee te maken als jongens (7,1 procent tegen 3,6 procent). Dat meldt het CBS op basis van het onderzoek Digitale Veiligheid & Criminaliteit.

Online laster kwam met 3,9 procent (5,1 procent meisjes, 2,8 procent jongens) het vaakst voor. 1,9 procent van de jongeren kreeg naar eigen zeggen te maken met online stalking en 1,0 procent met bedreiging met geweld. Meisjes kregen vaker te maken met online stalking en laster. Bedreiging met geweld kwam bij jongens en meisjes even vaak voor. In de jongste groep (12 tot 18 jaar) komen online incidenten met 6,4 procent vaker voor dan bij jongeren van 18 tot 25 jaar, waarvan 4,4 procent hier last van had.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) herkent de grote problemen rond online pesten uit het gepubliceerde CBS-onderzoek. Uit de LAKS-Monitor, het tweejaarlijkse onderzoek dat het LAKS uitvoert onder tienduizenden scholieren, blijkt dat het al vier jaar niet lukt het percentage jongeren dat online gepest wordt te laten dalen. LAKS-voorzitter Pieter Lossie: “De zorgwekkende conclusies van het onderzoek zijn voor ons geen verassing. Al jaren krijgen wij signalen van scholieren dat het slecht gesteld is met de online veiligheid.” Het LAKS pleit ervoor leerlingen intensief en structureel te betrekken bij de aanpak van online pesten op scholen.

Aandacht voor diversiteit
Uit het onderzoek blijkt verder dat homo- en biseksuele scholieren twee keer zo vaak online gepest worden dan heteroseksuele scholieren. Van de homo- of biseksuele jongeren kreeg 11,4 procent in 2018 te maken met online incidenten. Dat is ruim twee keer zo vaak als heteroseksuele jongeren. Met name seksueel getinte incidenten werden door homo- of biseksuele jongeren (5,3 procent) vaker gerapporteerd dan door heteroseksuele jongeren (1,6 procent). Het LAKS ziet dit terug in eigen onderzoek, waarin LHBTI-scholieren aangeven dat meer aandacht voor gender- en seksuele diversiteit hun gevoel van veiligheid bevordert.

Weinig melding of aangifte
Van de jongeren die te maken kregen met online incidenten voelde 43,4 procent na het laatste incident de emotionele gevolgen. Zij dachten er regelmatig aan terug, sliepen er slecht van of waren er erg boos over. Desondanks gaf bijna de helft van de slachtoffers (48,9 procent) aan dat ze het incident weliswaar als verkeerd zagen, maar niet als een misdrijf. 

Van de jongeren meldde 8,0 procent het incident bij de politie of een andere instantie en 36,7 procent vertelde over het incident aan familie, vrienden of een leerkracht. 4,8 procent deed uiteindelijk aangifte bij de politie.
 
Aan dit onderzoek uit het najaar van 2018 deden ruim 38 duizend personen mee. Een van de vragenblokken ging over interpersoonlijke incidenten. Internetgebruikers is gevraagd of ze de afgelopen twaalf maanden wel eens last hebben gehad van laster (online roddels, getreiter, pesten), stalking (herhaaldelijk lastigvallen) of bedreiging.

Links