Ruim 11.000 ouders ontevreden over het schooladvies van hun kind

Ruim de helft (56 procent) van de leerkrachten die vorig jaar lesgaven in groep 8 in het basisonderwijs werd geconfronteerd met ouders die ontevreden zijn over het schooladvies van hun kind. Bijna allemaal vonden ze dat advies te laag. Terwijl docenten van middelbare scholen het aantal brugklassers dat op een te hoog niveau is geplaatst juist zien stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & advies.

Als de resultaten worden doorgerekend naar ‘Nederland als geheel’ gaat het om circa 11.400 ontevreden ouders die vrijwel allemaal (99 procent) van mening zijn dat het gegeven advies te laag is (circa 11.250 leerlingen). Na overleg met de ouders is ongeveer een vijfde (21 procent; circa 2.350 leerlingen) adviezen verhoogd. Voor het grootste gedeelte zijn de adviezen echter niet veranderd (79 procent; circa 8.900 leerlingen).

Sommige ouders gaan ver om hun zin te krijgen. Ze laten hun kind een IQ-test maken, ze gaan op eigen houtje op gesprek op de middelbare school waar hun zoon of dochter naartoe wil. Een enkeling geeft zelfs een cadeau aan de docent om hem of haar om te kopen.

Circa een derde (35 procent) van de docenten in het voortgezet onderwijs had het afgelopen jaar leerlingen in de eerste klas die duidelijk op een te laag schoolniveau zaten en 89 procent van de docenten had leerlingen in de klas die duidelijk op een te hoog schoolniveau zaten. Slechts een tiende (9 procent) van de docenten geeft aan dat zij het afgelopen jaar geen leerlingen in de klas hadden die duidelijk op een verkeerd schoolniveau zaten.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 400 leerkrachten die het afgelopen schooljaar (2018-2019) in groep 8 in het basisonderwijs lesgaven en 400 docenten die het afgelopen schooljaar (2018-2019) in de eerste klas van het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) lesgaven.

Links