Rouvoet houdt vast aan Elektronisch Kinddossier

Als het aan minister Rouvoet van Jeugd en gezien ligt komt er snel een Elektronisch Kinddossier (EKD), waarmee landelijke uitwisseling van gegevens mogelijk is. Dat schreef hij onlangs in een brief aan de Tweede Kamer, als reactie op de uitspraak van de rechter dat de huidige aanbestedingsprocedure niet mag worden voorgezet. Na deze rechterlijke uitspraak is met de betrokken partijen VNG, ActiZ en GGD-Nederland verkend welke weg alsnog leidt tot de invoering van een EKD. Rouvoet pleit na deze verkenning voor een gefaseerde invoering van een landelijk EKD, om kinderen goed te kunnen volgen. Hij zet daarom in op snelle digitalisering van de lokale systemen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). JGZ-instellingen mogen zelf overgaan tot de aanschaf van bestaande ict-pakketten voor het EKD. Wel zullen de systemen op termijn moeten voldoen aan landelijk standaarden, om uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Die zullen vóór januari 2008 worden vastgesteld. In de eerste helft van 2008 wil Rouvoet besluiten hoe de landelijke koppeling van gegevens binnen de JGZ vorm zal krijgen. Ook wil de minister in de eerste helft van 2008 een haalbaarheidsonderzoek laten verrichten naar de uitwisseling van informatie tussen de JGZ en bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar en de politie.JeugdmonitorEind oktober presenteerde minister Rouvoet ook de Landelijke Jeugdmonitor, die beleidsmakers inzicht moet geven in beleidsresultaten en de stand van zaken van kinderen en jongeren op bijvoorbeeld onderwijsgebied. De digitale databank laat zien hoe de jeugd ervoor staat op de terreinen onderwijs, gezondheid en welzijn, veiligheid en arbeid. Sommige gegevens zijn uit te splitsen naar geslacht en etniciteit of provincies en gemeenten. De komende jaren zal de Jeugdmonitor verder worden uitgebreid. De Jeugdmonitor is een initiatief van de ministeries van Jeugd en Gezin, Onderwijs, Volksgezondheid, Justitie en Sociale Zaken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de monitor ontwikkeld. Het is één van de projecten voortgekomen uit de Operatie Jong.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.