Langer naar school. Meer culturele, recreatieve en sportieve activiteiten. Grotere betrokkenheid van ouders. Meer gemengde kleuterklassen, schakelklassen en voorscholen. Het is een greep uit het actieplan Maatwerk op school; meer leertijd voor kinderen!, waarmee gemeente en schoolbesturen tegemoet willen komen aan het achterstandsbeleid en Rotterdamse kinderen meer kansen willen geven zich te ontplooien.Het actieplan, dat loopt tot 2010, is de concrete invulling van afspraken die gemeente, schoolbesturen en ROC’s in 2006 maakten om de kansen voor leerlingen van 2 tot 23 jaar te verbeteren. Enkele doelstellingen in Rotterdam zijn:• In 2010 hebben 45 basisscholen een programma van zes uur langer per week;• In 2010 gaat 80 procent van alle 3-jarige kinderen naar een voorschool;• In 2009 gaan alle kinderen vanaf groep 3 op de helft van de basisscholen in de stad één uur per dag extra sporten en bewegen.Concreet betekenen de plannen dat negen Rotterdamse basisscholen volgend schooljaar een verlengde schoolweek invoeren. De scholen willen samen met ouders de invulling bepalen. Elke school krijgt zo een maatwerkarrangement. De lestijd wordt met maximaal zes uur per week verlengd. Daarnaast werken 22 scholen in diverse wijken met elkaar samen om buitenschoolse activiteiten aan te bieden. Deze ‘wijkarrangementscholen’ kunnen uiteindelijk doorgroeien tot scholen met een verlengde schoolweek. In januari 2008 gaat een volgende groep scholen van start. Jeugdwethouder Leonard Geluk: “We verlengen de lestijd, omdat we niet accepteren dat kinderen hun talenten onvoldoende kunnen ontwikkelen.” Met de plannen is ruim 160 miljoen euro gemoeid. Ruim 74 miljoen hiervan komt uit gemeentelijke middelen en middelen uit het programma ‘Sociaal’ van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Met de gelden kunnen 45 basisscholen bediend worden. Om meer scholen dezelfde mogelijkheid te bieden heeft de gemeente Rotterdam een beroep gedaan op het Rijk.Geen maximumVolgens het convenant ‘Flexibilisering schooltijden in het primair onderwijs’ (voorjaar 2006) is er geen maximum voor het aantal uren dat kinderen naar school gaan. Wel is er een minimum aantal lesuren vastgesteld: 7520 uur in acht jaar (880 uur per jaar onderbouw en 940 uur per jaar bovenbouw). In de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel is geregeld dat een fulltime leerkracht maximaal 930 uur per jaar voor de klas staat en zijn 729 uur gereserveerd voor deskundigheidsbevordering, lesgerelateerde en schooltaken. Een uitbreiding van de lestijd, betekent dus ook een investering in (extra) personeel. Behalve extra investeren, zullen de Rotterdamse initiatiefnemers ook goedkeuring moeten krijgen vanuit de (G)MR-en voor hun plannen.DiscussieOf meer lesuren ook tot meer kennis gaat leiden, is een punt van discussie: kinderen hebben immers een beperkte(re) spanningsboog en de opnamecapaciteit is niet eindeloos. Hoogleraar orthopedagogiek/ spraakpathologie Sieneke Goorhuis-Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen is sceptisch. Ze vind de Rotterdamse plannen goed bedoeld, maar ze druisen volgens haar in tegen de behoeften van (jonge) kinderen. “De hele tijd bezig gehouden worden in groepsverband. Waar blijven de mogelijkheden om je bijvoorbeeld op jezelf terug te trekken, onder de tafel te gaan zitten en ’er niet te zijn’, of om in je eigen daar gemaakte huis met de pop te spelen of een boekje te bekijken? Na schooltijd zijn kinderen of erg moe of overprikkeld. In beide gevallen is er behoefte aan eigen activiteit in de vorm van zelfgekozen spel, alleen of met anderen.” (bron: Trouw)Meer informatieHet actieplan ‘Maatwerk op school; meer leertijd voor kinderen!’ is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam:www.rotterdam.nl. Het convenant ‘Flexibilisering schooltijden in het primair onderwijs’ kunt u nalezen opwww.cfi.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws