De Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs (RVKO) en Hogeschool Leiden ondertekenden medio maart een intentieverklaring tot overdracht van pabo Thomas More.  De Hogeschool Leiden zegt in RVKO “een uitstekende partij gevonden te hebben om de verantwoordelijkheid voor pabo Thomas More aan over te dragen. Een partij met zijn wortels diep in de regio is essentieel voor de toekomst van de pabo.

Een eerste stap met een kansrijk en succesvol perspectief.”Formeel is de pabo nu nog onderdeel van de Hogeschool Leiden. RKVO-voorzitter Friet van Os: “Ouders kiezen steeds vaker voor identiteitsgebonden onderwijs; alle katholieke scholen binnen onze regio doen het zeer goed. Daarom neemt de RVKO – in overleg met de overige katholieke schoolbesturen – deze stap. Vanuit onze katholieke identiteit is het van belang dat pabo Thomas More blijft voorbestaan en verder wordt uitgebouwd om in de toekomst te beschikken over een goed opgeleide leerkracht”. Voor de RVKO biedt de overname van pabo Thomas More de mogelijkheid om ‘Opleiden in de school’ nog succesvoller, direct in de praktijk, vorm te geven. Zo zouden leerkrachten beter klaargestoomd worden voor de moeilijke Rotterdamse schoolpraktijk met veel kinderen uit achterstandssituaties. Daarnaast heeft het schoolbestuur de ambitie om pabo Thomas More in de toekomst te ontwikkelen tot een Kenniscentrum voor verdere professionalisering van leerkrachten. Onderwijswethouder Hugo de Jonge is positief over het initiatief. “Als je kijkt naar de opgave waar Rotterdam voor staat, dan heeft deze stad gewoon de beste leerkrachten nodig. Juist omdat er straks tekorten aankomen, moeten we nú aan de slag om jonge mensen te interesseren voor dit mooie vak. Een taak die niet alleen is weggelegd voor beleidsmakers, maar juist ook voor het onderwijs zelf. Het zorgen voor goede leerkrachten voor de klas is een verantwoordelijkheid van scholen zelf. Ik ben dan ook groot voorstander van dit soort initiatieven, waarbij door scholen zelf toekomstgericht wordt gekeken naar de verwachte vraag naar goede leerkrachten en deze vraag actief wordt verbonden aan de lerarenopleiding die voor het juiste aanbod zorgt. Ik hoop dat dit soort ondernemerschap beloond wordt.” Staatssecretaris Zijlstra laat in de Volkskrant van 5 april echter weten 'geen voorstander' te zijn van een dergelijke overname. Hij zal hierover op korte termijn week een gesprek hebben met de hogeschool. Ook concurrent Hogeschool Rotterdam staat niet te juichen. “Opleiden moet vorm krijgen in samenwerking tussen lerarenopleiding en  schoolbestuur', zegt een woordvoerster in diezelfde Volkskrant. “Níet door het volledig bij een schoolbestuur onder te brengen.”  

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws