Risico ongeval uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiaires groter

De Arbeidsinspectie gaat dit jaar speciaal controleren op de werkomstandigheden van uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs.

Uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs lopen een grotere kans op een ongeluk op het werk. Dat komt doordat zij onervaren zijn en vaak ook geen goede instructie krijgen over hoe ze het werk veilig kunnen doen.
In 2007 was 15 procent van de dodelijke slachtoffers en 17 procent van de mensen die op het werk ernstig gewond raakten een uitzendkracht of gedetacheerde. In totaal maakt die groep slechts 6 procent uit van de beroepsbevolking. Ongelukken ontstaan vaak door verkeerd gebruik van machines en slechte veiligheidsvoorzieningen. De achterliggende oorzaak is de gebrekkige voorlichting over wat er mis kan gaan en hoe dat te voorkomen. Ook moeten de bedrijven beter toezicht houden op de uitvoering van het werk door de uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs. De kans op ongelukken vermindert naarmate de ervaring toeneemt. Dat maakt vooral jeugdige stagiairs tot een kwetsbare groep.

De inspecteurs gaan tot het eind van het jaar op bezoek bij zo’n vijfhonderd bedrijven waar uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers of stagiairs werken. Ze zullen controleren of deze werknemers goede instructies krijgen over veilig werken en of het bedrijf daarop ook toeziet. Bij overtredingen pakt de Arbeidsinspectie het bedrijf zelf aan, maar ook het uitzendbureau. Beide zijn er namelijk voor verantwoordelijk dat uitgeleende werknemers veilig en gezond kunnen werken. Als de werkomstandigheden van stagiairs niet in orde zijn, spreekt de Arbeidsinspectie de school aan op zijn verantwoordelijkheid.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.