Rinnooy Kan leidt onderzoek lerarenbeleid

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, wordt voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar het lerarenbeleid, met als doel het aantrekkelijker maken van het leraarsberoep.De commissie gaat kijken naar salaris, arbeidsvoorwaarden en de positie van leerkrachten op school. Kan wil na de zomer met een rapport komen voor de Tweede Kamer. In de commissie zitten verder of zijn benaderd André van Es begin jaren negentig voorzitter van de Commissie toekomst leraarschap, Fons van Wieringen voorzitter Onderwijsraad, Floor ter Wal één van de woordvoerders van de Groene Golf, Marc Vermeulen hoogleraar, Marijk van der Wende hoogleraar, Annet Kil voorzitter SBL, Rudi Hofmann leraar van het jaar 2006 en Harry Frantzen schoolleider Minkema College.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.