Het ministerie van OCW heeft, samen met de vertegenwoordigers van leraren, schoolleiders en schoolbesturen, praktische richtlijnen opgesteld waarmee de basisscholen open kunnen vanaf 8 februari. Aan de protocollen wordt nog gewerkt. Zodra de protocollen beschikbaar zijn, worden deze op onze site geplaatst.

Volgens minister Slob zijn de besmettingsrisico’s beperkt, maar hij heeft ook begrip voor onderwijspersoneel dat zich zorgen maakt om de eigen gezondheid of die van collega’s. Daarom zijn extra maatregelen opgesteld om verspreiding te voorkomen. Slob: “Ik realiseer me dat dit best wat organisatie vraagt van de school. Wij zullen ze daar zoveel mogelijk bij ondersteunen.”
Er zijn ruim 6.000 basisscholen in Nederland, die deze landelijk afgesproken richtlijnen zoveel mogelijk zullen toepassen op een manier die past bij de lokale situatie. De richtlijnen gelden ook voor het speciaal onderwijs, hierbij is ruimte voor maatwerk.

Ophalen en brengen

Er is afgesproken dat ouders die kinderen van de groepen 1 tot en met 6 brengen en halen buiten de school blijven. Ook houden ze afstand en dragen ze een mondkapje.
Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school. Daarnaast zijn er gespreide begin- en eindtijden en pauzes, om contacten te beperken.

Groepjes

Onderwijspersoneel houdt zoals altijd anderhalve meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en personeel is dat niet verplicht. Wel geldt het dringende advies om zoveel mogelijk met vaste groepen te werken, voor het geval er toch een besmetting plaatsvindt. Dan hoeven minder leerlingen in quarantaine. In de groepen 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van vijf kinderen te maken, die bij elkaar in de buurt mogen komen. In de groepen 7 en 8 wordt met kleinere groepjes of koppels gewerkt. Buitenspelen gebeurt alleen met de eigen klas en klassen worden niet gemengd.

Mondkapje

Onderwijspersoneel dat lesgeeft aan groep 7 en 8 kan desgewenst een mondkapje of faceshield dragen. Dit is niet verplicht. Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen buiten de klas, als zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. Waar mogelijk worden in de school looproutes met eenrichtingsverkeer gemaakt.

Quarantaine

Onderwijspersoneel en leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus gaan vijf dagen in quarantaine. Daarna kunnen ze zich laten testen of nog vijf dagen langer in quarantaine blijven. Scholen geven in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

Testen

Er wordt in de week van 8 februari op de eerste locaties gestart met sneltesten voor onderwijspersoneel met klachten of voor leraren die in contact zijn geweest met een besmet persoon. De inzet is om binnen drie maanden een landelijk aanbod van sneltesten voor leraren te realiseren. Daarnaast hebben de leraren nog steeds prioriteit in de ‘gewone’ teststraat.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Links

Gerelateerd nieuws